NASZE DANE:

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
An association for supporting people with disabilities and their environment "Together”

44-200 Rybnik, ul. Piasta 35, woj. śląskie

www.stowarzyszenierazem.org.pl
e-mail: razemrybnik@gmail.com


Informacji o projekcie udzielają:

koordynator: Lidia Maier, kom: +48 796 770 425
prezes Zarządu: Krzysztof Chełstowski, kom: +48 530 770 425
opiekun grupy: Agnieszka Lubina, kom: +48 664 268 799

 

LOGOTYP PROJEKTU:

pełna wersja:

 


MERITUM PROJEKTU
(wersja krótka):

Założeniem projektu jest reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Krzanowice (powiat raciborski) poprzez działania prowadzone w Inkubatorze aktywizacji. Działalność Inkubatora ma za zadanie wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętność samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców i realizację treningów zaradności przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu projektowego.

MERITUM PROJEKTU (wersja dłuższa):

Założeniem projektu jest reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Krzanowice (powiat raciborski) poprzez działania prowadzone w Inkubatorze aktywizacji. Działalność Inkubatora ma za zadanie wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętność samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców i realizację treningów zaradności przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu projektowego. Uczestnikami projektu będzie 15 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 8 rodziców aktywnie działających w Klubie Rodzica. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Krzanowice (Stowarzyszenie „Dla nas szansa” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego). Dzięki zaangażowaniu miejscowych organizacji następuje także integracja sektora pozarządowego oraz promocja aktywności w środowisku lokalnym.


Projekt Inkubator aktywizacji „Uwierz w siebie” w Krzanowicach realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i środków własnych Stowarzyszenia „Razem”.

Wykonanie: ArtDay Interactive